ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.๒) เยี่ยมชมโรงงาน JSP PHARMA

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.๒) เยี่ยมชมโรงงาน JSP PHARMA

วันที่ ๘ เมษายน ๖๔ ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.๒) เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและเครื่องเวชภัณฑ์ ของบริษัท JSP PHARMA ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร ดูรายการผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณตลอดจนเครื่องเวชภัณฑ์ของการผลิต โดยจะร่วมกันทำข้อตกลง CSR ในพื้นที่เขตลาดพร้าวซึ่ง จะ ดำเนินการประสานงานอสส. ศบส.๖๖ โดยทางบริษัทนั้นมีทั้งยาซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรเช่นฟ้าทะลายโจร, ผลิตภัณฑ์น้ำมันสี่สหาย ๔ MIX Oil เป็นต้น

Related posts