#สุรินทร์# อำเภอรัตนบุรี จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)

#สุรินทร์# อำเภอรัตนบุรี จัดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)

 


วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.ยศวัจน์ งามสง่า ผกก.สภ.รัตนบุรี ร่วมเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พลวัฒน์ จงดี รอง ผกก.สส.ฯ,พ.ต.ท.ฐานะกิจ รัตนพันธ์ สว.สส.ฯ, ร.ต.อ.พรชัย สุขดี สวป.ฯ ข้าราชการตำรวจ สภ.รัตนบุรี , นางสาวเพียงเดือน เทพวงษ์ศิริรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์,ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอรัตนบุรี, ผอ.รพ.รัตนบุรี,หัวหน้า สสอ.รัตนบุรี,นายก อบต.รัตนบุรี, กศน.อำเภอรัตนบุรี,พระครูรัตนสโรภาส(ประเสริฐ) เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองกา,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกา, อสม.ประจำหมู่บ้าน และประชาชนหมู่บ้านหนองกาหมู่ที่ 13

โดยมี นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานและได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภ.3 พร้อมลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากชุดอสม.ประจำหมู่บ้านในการตรวจคัดกรองผู้ที่มาร่วมเปิดโครงการโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ฉีดเจลแอลกอฮอร์ รักษาระยะห่าง Distancing สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของเชื่อไวรัส Covid-19


ศรุต จรัณยานนท์ รายงาน

Related posts