แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จูงมือผู้ปกครองฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระผู้ปกครอง พร้อมเปิดเรียนไปด้วยกัน

แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 จูงมือผู้ปกครองฝ่าวิกฤตโควิด-19 ลดภาระผู้ปกครอง พร้อมเปิดเรียนไปด้วยกัน

โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 แจ้งงดการซื้อชุดประจำโรงเรียนเสื้อพื้นเมืองและชุดพละ หลังพบผู้ปกครองส่วนใหญ่ประสบสภาวะวิกฤตช่วงโควิด ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ พร้อมเปิดเรียน และ มีมาตรการป้องกันสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองเมื่อลูกมาเรียนหนังสือ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ได้เดินทางทยอยมาประชุมเพื่อรับฟังความพร้อมของโรงเรียน มาตรการการป้องกัน และ มาตรการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยก่อนเข้าประชุมได้มีมาตรการป้องกันตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากเข้าที่ประชุมที่มีสภาพอากาศปลอดโปร่งโล่ง
โดย นายดำรง ปัทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ โดยมีการแบ่งการประชุมออกเป็นช่วงชั้น รวม 4 วัน ประกอบไปด้วย การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล1-3 / ระดับประถมศึกษา 1 – 3 / ระดับชั้นประถม 4-6 และ ระดับชั้นมัธยม 1 -3 เพื่อลดความแออัดของจำนวนผู้ปกครองที่จะเดินทางมาประชุมกับทางโรงเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนได้แจ้งเรื่อง การแต่งกายของนักเรียนปีการศึกษา 2563 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทางโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ให้มีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายซึ่งเป็นชุดพละและชุดพื้นเมืองประจำวันศุกร์ของโรงเรียนดังนี้ โดย ชุดพละ แต่งกายด้วยชุดพละเดิม หรือ หากเป็นนักเรียนเข้าใหม่ ให้สวมกางเกงวอร์ม เสื้อกีฬาที่นักเรียนมีอยู่แล้ว(ไม่กำหนดสีและลวดลายให้สุภาพและเรียบร้อย) และ ชุดพื้นเมืองประจำวันศุกร์ ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนมีการตัดชุดพื้นเมืองประจำโรงเรียน เปิดภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนที่เข้าใหม่ หรือ นักเรียนเก่า แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำโรงเรียน หรือ เป็นชุดประจำชนเผ่า หรือ ชุดพื้นเมืองที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องซื้อใหม่เพราะแต่ละชุดมีราคาที่สูงพอสมควร ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางผู้ปกครองเนื่องจาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ช่วงวิกฤตโควิดประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนรายได้ ไม่มีงานทำ ทางโรงเรียนจึงเห็นว่าการลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในชุดพละ และ ชุดพื้นเมือง ก็สามารถแบ่งเบาช่วยผู้ปกครองนักเรียนได้ในระดับหนึ่ง โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 476 คน ด้าน ผู้ปกครองนักเรียน ต่างพึ่งพอใจกับมาตรการลดภาระและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ทางโรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ยังเปิดห้องเรียนให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชม และ พบปะครูที่ปรึกษาเพื่อสอบถามปัญหาของเด็กแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โดยภายในห้องเรียนได้มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง มีเจลล้างมือ นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากเฟสชิวเรียน ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันแยกเป็น 4 จุด ตามอาคารสถานที่ เพื่อลดการแออัดของเด็กนักเรียนในช่วงพักเที่ยง แต่ละอาคารเรียนจะมีจุดล้างมือและเจลไว้ให้นักเรียน การเดินทางเข้าออกโรงเรียนใช้เส้นทางเดียว มีระบบคัดกรองตามมาตราการการป้องกันโรคโควิด19 จึงขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจที่จะให้ลูกหลานมาเรียนหนังสือได้ตามปกติได้ในช่วงเปิดภาคเรียน 1 มิถุนายน นี้
ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts