สพร. เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน E-BOOK หนังสือดีเครืออมรินทร์ผ่าน Application NAIIN-PANN ให้ห้องสมุดประชาชน อ. สทิงพระ จ.สงขลา .

สพร. เชิญชวนภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุน E-BOOK หนังสือดีเครืออมรินทร์ผ่าน Application NAIIN-PANN ให้ห้องสมุดประชาชน อ. สทิงพระ จ.สงขลา
.
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้(สพร.) พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือพูดคุยและวางแผนในการสนับสนุน E-BOOK ในเครือของอมรินทร์ เพื่อให้ห้องสมุดสามารถปรับตัวและพัฒนาสู่การเป็น New Normal Library เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอสทิงพระ ต่อไป

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอสทิงพระ กล่าวว่า ห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นห้องสมุดประชาชนวิถีใหม่ (New Normal Library) และพร้อมที่จะให้ภาคีเครือข่ายเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระให้สามารถมีศักยภาพในการให้บริการที่เหมาะสมและเท่าทันกับวิธีการเรียนรู้ของคนในยุคสมัยปัจจุบันต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts