แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง นายอำเภอ นายกกิ่งกาชาดส่งมอบบ้านใหม่ตามวิถีชนเผ่าแก่ผู้ยากไร้ พร้อม ถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายอำเภอแม่สะเรียง นายกกิ่งกาชาด มอบบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ สร้างตามแบบบ้านของชนเผ่ากระเหรี่ยง โดยใช้งบประมาณ 25,000 บาท จากผู้ใจบุญร่วมสนับสนุนช่วยกันสร้าง

 


ณ บ้านห้วยเดื่อ (หย่อมบ้านห้วยหก) ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายล้อมเดช ยาใจ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง นายทวีวัฒน์ วิสิฐสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ นายวรกฤต กิจฟูทรัพย์ กำนันตำบลป่าแป๋ นายพนม โกมลโรจน์รัศมี ผู้ใหญ่บ้านห้วยเดื่อ ร่วมกันมอบบ้าน ห้องน้ำ ผ้าห่ม ข้าวสารและสิ่งของเครื่องใช้ และเงินสดจำนวน 3,000 บาท แก่ นายพีระ สิริรักษ์พงษ์ธร 66/2 และ มอบถุงยังชีพข้าวสาร เครื่องนุ่งห่มให้คุณยายกาโหม่ บ้านห้วยเดื่อ (หย่อมบ้านห้วยหก) สม.5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และพร้อมกันนี้กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงได้มอบหน้ากากอนามัยสภากาชาดให้ชาวบ้านและเด็กจำนวน 15 ผืน ซึ้งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในถิ่นทุรกันดารและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก


สำหรับ นายพีระ สิริรักษ์พงษ์ธร อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66/2 บ้านห้วยเดื่อ (หย่อมบ้านห้วยหก) ต.ป่าแป๋
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้ยากไร้ ครอบครัวอยู่ด้วยกัน 4 คน พ่อแม่ลูก มีอาชีพปลูกข้าวไร่ และทำไร่หมุนเวียนปลูกพืชผักเกษตรทั่วไป เพื่อใช้ประทังชีพ โดยทางกิ่งกาชาดได้งบประมาณช่วยเหลือมาจากผู้ใจบุญร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. ร่วมกันจัดสร้างบ้านใหม่ พร้อมมีห้องน้ำให้ ตามแบบบ้านของชนเผ่ากระเหรี่ยง ใช้งบประมาณ 25,000 บาท โดยร่วมกันสร้างจาก น้ำพักน้ำแรงเพื่อนบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นลงแรงช่วยเหลือในการก่อสร้าง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าแรง ซื้อเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเท่านั้นและได้มอบถุงยังชีพข้าวสาร เครื่องอุปโภค บริโภคให้ใช้ในครัวเรือน


ถาวร /สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401

Related posts