ประจวบคีรีขันธ์-ผวจ.ประจวบฯพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อนุญาตเฉพาะขนส่งสินค้าแห้งข้ามชายแดนไทย- เมียนมา

ประจวบคีรีขันธ์-ผวจ.ประจวบฯพร้อมเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อนุญาตเฉพาะขนส่งสินค้าแห้งข้ามชายแดนไทย- เมียนมา

วันที่ 30 มิถุนายน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป จะอนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ที่ ต.คลองวาฬตั้งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.เฉพาะการนำเข้าส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หลังจากคณะกรรมการหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการรองรับการเปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยระยะที่ 1 ไม่ให้มีบุคคลเดินทางผ่านเข้าออก แต่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าเฉพาะประเภทสินค้าแห้งเท่านั้น และให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจชาวไทยและชาวเมียนมา รับมอบสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบ ที่บริเวณถนนด้านหน้าศาลหินกอง ใกล้จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคัดกรองโรคผู้เกี่ยวข้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมีการประเมินสถานการณ์ทุกระยะ

“ สำหรับระยะที่ 2 เมื่อสถานที่บริเวณจุดขนถ่ายสินค้าประมงที่ด่านสิงขรมีความพร้อมสามารถที่จะบริหารป้องกันโควิด 19 ได้ และมีระบบควบคุมน้ำเสียป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จะอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าประมง หลังจากที่ผ่านมาจังหวัดประกาศปิดด่านสิงขรและพื้นที่ทุกอำเภอตลอดแนวชายแดนไทย – เมียนมาตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล “นายพัลลภ กล่าว
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts