อุดรธานี #เชิญชวนชมพุทธศิลป์ วัดป่าภูก้อน พระร่วงโรจน์ศรีบูรพา พระพุทธไสยาสน์สร้างจากหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี บรรจุสารีริกธาตุ และภาพนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงพระเจ้าสิบชาติ ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธภาคอิสาน

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นรอยต่อของจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย อุดมไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า เติมเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และต้นไม้นานาชนิด

 

 

วิหารของวัดป่าภูก้อน สวยงามสะดุดตานักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้า-ออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างอย่างงดงามตระการตา และจะแฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบๆ ผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ มีการตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้นหินอ่อนสีขาว ถือว่าเป็นผนังวิหารที่มีเอกลักษณ์งดงาม

วัดป่าภูก้อนใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 ปี สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2554 คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มีการจัดสร้างพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งรัชกาลที่ 9

ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาวถึง 20 เมตร สร้างด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่นำมาเรียงซ้อนกันถึง 42 ก้อน ซึ่งเป็นหินขาวอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานมากที่สุด นอกจากพระวิหารและพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่เป็นจุดเด่นของวัดป่าภูก้อนแล้ว ยังมีพระปฐมรัตน์บูรพาจารย์มหาเจดีย์ ถัดมาทางด้านล่าง ซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย โดยทุกคนที่จะไปชมหรือสักการะจะต้องเดินทางขึ้นบันไดยาวเพื่อเข้ามายังเจดีย์ และถือว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนของชาวภาคอิสานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อำนาจ วงษ์รินยอง รายงาน ชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

Related posts