นราธิวาส-ชาวอำเภอสุไหงปาดีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ในหลวง ร.10

นราธิวาส-ชาวอำเภอสุไหงปาดีร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่ในหลวง ร.10
ที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพชรนุ้ย อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย มีพันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเลือนที 41 นายธนาธิป พรหมชื่นกำนันตำบลสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ได้นำอาหารคาวหวาน ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมากโดยพระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นำพระสงฆ์ จำนวน 24 รูป รับภัตตาหารจากพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตามหลักพิธีกรรมที่กระทำในวันนี้ คือ การทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา และสวดมนต์ซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในงานพิธีในวันนี้ต่างตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและยังอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts