นครศรีธรรมราช-ปลัดจังหวัดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563

นครศรีธรรมราช-ปลัดจังหวัดถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563

วันนี้ (5 ก.ค. 63) ที่วัดเกล็ดแรด ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา
โดยมีพระครูนันทพลาภิรม เจ้าคณะตำบลทุ่งใส ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพุทธศาสนาที่นิยมสืบทอดต่อกันมา

สำหรับวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญในประเทศไทย ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทย ทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วย.

Related posts