เพชรบูรณ์-คัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2563

เพชรบูรณ์-คัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2563

ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ต.สุชาติ โสรัจจ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติงานราชการตำรวจภูธร ภาค 6 ประธานกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี2563 ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่บ้านวังพลับ หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.วังโป่ง ของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินผล โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด พร้อมทั้งร่วมพบปะประชาชน เพื่อซักถามปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในหมู่บ้าน และให้คำแนะนำการป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติดและความขัดแย้ง
โดยมี พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพร้อมแนะนำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ จัดการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดี และสำหรับงานมวลชนสัมพันธ์ หรือ ชมส. เป็นการทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชน หรือชาวบ้าน เพื่อประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม ออกพบปะเยี่ยมเยียนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
สำหรับการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรวังโป่ง ได้มีวัตถุประสงค์ไว้ทั้งหมดจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ 1. แก้ปัญหายาเสพติด 2. แก้ปัญหาอาชญากรรม 3. สร้างความสามัคคีในชุมชน และ 4. ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุด้านการจราจรในชุมชน และยังร่วมมือร่วมใจกับชุมชน ทำการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ อีกด้วย

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts