พัทลุง-สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง เชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 6 กันยายน 2563

พัทลุง-สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง เชิญชวนประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร กต จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 6 กันยายน 2563

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง เผยว่า กรมการขนส่งทางบกและจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดเตรียมการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ประเภทรถยนต์ไม่เกิน 7 คน เช่น รถเก๋ง รถแวน รถปิกอัพ 4 ประตู ในหมวดอักษร กต. จำนวน 301 หมายเลข ทั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูล เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

สำหรับการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย โดยหมายเลขที่ได้จากการประมูล สามารถจดทะเบียนได้ทันที หรือสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนใช้แทนหมายเลขเดิม และหมายเลขที่ได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ สามารถจะโอนสิทธิ์การใช้หมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง, สำนักงานขนส่งพัทลุงสาขาตะโหมด และ สำนักงานขนส่งพัทลุงสาขาควนขนุน และในวันที่ 6 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมศิวารอยัส อ.เมืองพัทลุง

นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง กล่าวอีกว่า สำหรับหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ) ส่วนในกรณีที่ไม่มาลงทะเบียนด้วยตนเอง ให้นำหนังสือมอบอำนาจ มาประกอบการหลักฐานการลงทะเบียนด้วย หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง โทร.074-840149, 074-840150 , สายด่วน 1584
////

Related posts