ประจวบคีรีขันธ์-ทหาร ฉก จงอางศึกนำชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำที่หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-ทหาร ฉก จงอางศึกนำชาวบ้านสร้างฝายชะลอน้ำที่หัวหิน

วันที่ 1 สิงหาคม พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ( ผบ.ฉก. )จงอางศึก กแองกำลังสุรสีห์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารชุดหมวดลาดตระเวนที่ 1 บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงนคร อ.หัวหิน โรงเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น รูปแบบผสมผสาน และฝายหินเรียง ) บริเวณห้วยแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ต.บึงนครประกอบด้วย ขนาดฝายกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 1 ฝาย ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 13 เมตร จำนวน 2 ฝาย และ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ฝาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

“ ได้เข้ามอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ในพื้นหมู่ที่ 1 บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ที่บ้านเกาะคู่ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี บ้านหนองปลายนา ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด พร้อมจัดกำลังพลชุดช่างตัดผม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และชมรมจิตอาสาบาเบอร์ประจวบคีรีขันธ์ บริการตัดผมให้กับประชาชนฟรีในหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง “พ.อ.ธีรยุทธฑ์ กล่าว
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts