คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องภัยกันแพร่โรคระบาดไข้เลือดออก

คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกําจัดยุงลายป้องภัยกันแพร่โรคระบาดไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลาย ด้วยการพ่นหมอกควันกําจัดยุงลายและสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบริเวณหมู่บ้านมาสเตอร์พีช, ซอยโชคชัย 4 แยก 22,34 เขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโดยในการทำกิจกรรมครั้งนี้ทางดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยฯรมว.พาณิชย์ ได้ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องชาวลาดพร้าวและได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพื่อนำไปปรับและแก้ไขคลายทุกข์ให้กับพี่น้องชาวลาดพร้าวต่อไป

Related posts