เสธ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมือง จ.สตูล

📣📣เสธ.มทบ.42 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยตรวจเลือกทหาร อ.เมือง จ.สตูล
⏩ เมื่อวันที่1 ส.ค.63 ที่ผ่านมา พ.อ.อดิศร เหล่าสุวรรณ เสธ.มทบ.42 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสมนันรัฐบุรินทร์ อ.เมือง จ.สตูล โดยมียอดตรวจเลือก 498 คน ยอดรับหมายเรียก 478 คน และยอดต้องการเข้ากองประจำการ 103 คน ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เสธ.มทบ.42 ได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 4 ให้หน่วยดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และวิถีปฏิบัติใหม่ (New Normal) ตลอดจนสร้างความเข้าใจกับญาติและผู้ที่มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมให้ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก

Related posts