แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง ชี้แจง การจัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอแก้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด ช่วยเหลือเกษตรกรและให้ราษฏรได้ซื้อสินค้าราคาถูก เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง ชี้แจง การจัดงานหน้าที่ว่าการอำเภอแก้วิกฤตเศรษฐกิจโควิด ช่วยเหลือเกษตรกรและให้ราษฏรได้ซื้อสินค้าราคาถูก เป็นไปตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับพ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ภายหลังเปิดให้มีการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าราคาถูก ขึ้น ในวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง โดยกำหนดให้มีการเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่หวั่นจะส่งผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
นายอำเภอแม่สะเรียง ระบุว่า การจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าราคาถูก ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ทางกรมการปกครองจัดทำรายงานข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ผลผลิตไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนอำเภอแม่สะเรียงจึงได้จัดโครงการตามนโยบายฯ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าทางภาคเกษตร และ สินค้าราคาถูก เพื่อให้ราษฏรได้นำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่วย อาทิเช่น สินค้าเกษตรตามฤดูกาล สินค้าแปรรูป สินค้าโอทอป สินค้าเกษตรอินทรีย์ และจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ของกิน ของใช้ ในราคาที่ถูก ทั้งนี้การจัดมหกรรมสินค้าเกษตรและสินค้าราคาถูก มีเป้าหมาย เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนการการตลาด เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ราคาถูก โดยยืนยันว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมเท่านั้น
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ในอดีตที่ผ่านมาได้มีการร้องขอให้มีการยุติการขายสินค้าราคาถูกหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันเรียกร้อง โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมรับฟัง และ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของ ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า และ ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง พร้อม ยุติปัญหา ไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้าใช้พื้นที่ราชการ (หน้าอำเภอ)ขายของ ลดปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนเป็นต้น
ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts