อุดรธานี- สภ.น้ำโสมโชว์ผลงานเด็ดจับพ่อค้ายาบ้า วันเดียว 3 ราย

อุดรธานี- สภ.น้ำโสมโชว์ผลงานเด็ดจับพ่อค้ายาบ้า วันเดียว 3 ราย

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมาโดยการอำนวยการของพ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย ผกก. สภ.น้ำโสม มอบหมายให้ชุดสืบสวน สภ.น้ำโสม ทำการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน ๓ ราย ๓ คน
ผู้ต้องหาที่ ๑พร้อมด้วยของกลาง๑.ยาบ้า จำนวน ๔๑ เม็ดโดยกล่าวหาว่า“มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”สถานที่จับกุม บ้านน้ำซึมใหญ่ หมู่ ๒ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานีผู้ต้องหาที่ ๒ พร้อมด้วยของกลาง๑. ยาบ้า จำนวน ๔๐๑ เม็ด โดยกล่าวหาว่า“มียาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม บ้านน้ำซึมใหญ่ หมู่ ๒ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

ผู้ต้องหาที่ ๓พร้อมด้วยของกลาง
๑.ยาบ้า จำนวน ๓๒๗ เม็ดโดยกล่าวหาว่า“มียาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย”สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม บ้านสวัสดี หมู่ ๕ ต.สามัคคี อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วรเชษฐ์ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรธานีรายงาน

Related posts