พังงา-เติมกำลัง!! สภ.ตะกั่วป่าพร้อมปกป้องคนดี ปราบปรามคนชั่ว พิทักษ์ให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย

พังงา-เติมกำลัง!! สภ.ตะกั่วป่าพร้อมปกป้องคนดี ปราบปรามคนชั่ว พิทักษ์ให้ประชาชนอยู่รอดปลอดภัย

เมื่อวันที่ 4 สค.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่ สภ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้มีการรับกำลังตำรวจที่จบหลักสูตรนายสิบตำรวจรุ่นใหม่ จำนวน 8 นาย เพื่อมาปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนให้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาทางอาชญากรรม ปัญหาสังคม ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐที่รวบรวมข้อมูลของประชาชนกรณีที่ต้องเข้าสู่กระบวนทางกฎหมาย เพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการ สู่ศาลสถิตย์ยุติธรรมต่อไป
สภ.ตะกั่วป่า ปัจจุบันมี พ.ต.อ.กิตติพงศ์ ทองทิพย์ เป็นผู้กำกับการ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหลักๆคือ สายงานตำรวจด้านธุรการ ป้องกันปราบปราม สืบสวน สอบสวน และงานจราจร ฯ มีกำลังพลทั้งสิ้น 97 นาย ที่จะต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 599.4 ตร.กม จำนวน ประชากร 50,149 คน (ข้อมูลปี 62) ตลอด 24 ชั่วโมง
ปัจจุบันทำงานภายใต้อุดมคติตำรวจที่ว่า
“เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”
ดังนั้นการเติมกำลังพลใหม่ตำรวจของ สภ.ตะกั่วป่าเพิ่มอีก 8 นายในปีนี้จะทำให้กำลังตำรวจรวมแล้วมี 105 นาย ที่จะทำหน้าพิทักษ์สินติราษฎร์ รักษาความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกินร้อย.
……………………..
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts