ลำปาง- สำเร็จ ” มทบ.32 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งย้ายช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยอ.วังเหนือ หลังน้ำท่วมสูงออกจากพื้นที่ไม่ได้

ลำปาง- สำเร็จ ” มทบ.32 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งย้ายช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยอ.วังเหนือ หลังน้ำท่วมสูงออกจากพื้นที่ไม่ได้พันเอก สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองข่าว มณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก โดยจัดกำลังพลทหารจิตอาสาภัยพิบัติจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมตรวจพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับ ส่วนราชการ, อำเภอวังเหนือ และประชาชนจิตอาสาอำเภอวังเหนือ ร่วมกันทำการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไปในที่ปลอดภัย และ ย้ายประชาชน รวมถึงพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่ติดอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูง เข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยได้เป็นผลสำเร็จ หลังจากที่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยติดค้างอยู่ในบ้านพักอาศัยได้รับความเดือดร้อนและไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพ บริเวณวัดบ้านใหม่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts