ลำปาง-ศบภ.มทบ.32 ร่วมการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ลำปาง-ศบภ.มทบ.32 ร่วมการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า)เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารกบที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้พันเอก อลงกต ดอนมูล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลชุดช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพิ่อเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ถนนลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกและเคลื่อนย้ายในพื้นที่เกิดอุทักภัยได้เป็นอย่างดี และรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร ซึ่งสามารถนำน้ำสะอาดไปแจกจ่ายเพื่ออุปโภค-บริโภคเมื่อยามเกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นพาหนะของหน่วยส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจร่วมฝึกซ้อม พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้นำยานพาหนะ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดอุทกภัยของแต่ละส่วนเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วย
“ช่วยเหลือและบรรเทาคู่ขนานกันไป ส่วนหนึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย อีกส่วนสำคัญเตรียมความพร้อมซักซ้อม ให้มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในทุกๆด้านที่อาจเกิดขึ้น
ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts