ลำพูน – ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.ลำพูนประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ ผวจ.ลำพูนกำชับทุกอำเภอ ทุก อปท.เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนทันที

ลำพูน – ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.ลำพูนประชุมประเมินสถานการณ์น้ำ ผวจ.ลำพูนกำชับทุกอำเภอ ทุก อปท.เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนทันที

 

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ลำพูน ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.ลำพูน , นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ลำพูน , นายชาคร ณ ลำปาง รกท.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.ลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) บ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน และคณะผู้บริหารฯร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63. เวลา 15:00 น. เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์สภาพอากาศ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตามสถานีวัดน้ำ และพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัย(น้ำท่วม) เพื่อจะได้เห็น และสามารถนำไปประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

จากข้อมูลพบว่า จ.ลำพูนยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่อง ในวันที่ 4 ส.ค. 63. ปริมาณฝนจะลดลง และจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5 ส.ค.63. ปริมาณฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 – 80 ของพื้นที่ ปริมาณน้ำในทุกลำน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

สำหรับระดับน้ำภาพรวมของ จ.ลำพูน ณ เวลา 15:00 น.ของวันที่ 3 ส.ค. 63. “น้ำแม่กวง” ที่สถานีตรวจวัดน้ำ เชิงสะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ระดับน้ำปกติ , “น้ำแม่ทา” ที่สถานีตรวจวัดน้ำแม่สะป๊วด บ้านแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน ระดับน้ำปกติ , “น้ำแม่ลี้” ที่สถานีตรวจวัดน้ำแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ระดับน้ำปกติ , “แม่น้ำปิง” ที่สถานีตรวจวัดน้ำสะพานนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระดับปกติ อย่างไรก็ตาม ห้วงระหว่างนี้ ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพงศ์รัตน์ ผวจ.ลำพูน ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดยได้กำชับให้ทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง , อ.ป่าซาง , อ.บ้านธิ , อ.แม่ทา , อ.ลี้ , อ.บ้านโฮ่ง , อ.ทุ่งหัวช้าง และ อ.เวียงหนองล่อง ตลอดจน ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมรวมทั้งติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสภาวะอากาศ ข่าวสารการแจ้งเตือนภัย การเฝ้าระวังฝนตกหนัก ปริมาณฝนตกสะสม โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขา นับเป็นพื้นที่เสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หากเกิดเหตุสาธารณภัย ให้จัดกำลังเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที

นอกจากนี้ ผวจ.ลำพูน ยังได้มอบหมายให้โครงการชลประทานลำพูน ร่วมกับ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)จ.ลำพูน ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ตามจุดต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ประเมินระดับน้ำจากต้นทางในลำน้ำปิงว่าเมื่อมวลน้ำมาถึงจุดต่างๆ แล้ว จะส่งผลให้ล้นตลิ่งในจุดใดบ้าง ประสานเครื่อข่ายในตลอดลำน้ำทั้งสายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตามสถานีจุดวัดน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เกิดร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่พายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น ซินลากู) ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts