ชุด ฉก.พิทักษ์ไพรมุกดาหาร นำกำลังเข้าตรวจสอบไร่ภาสทอง (ชมคลิป)

ข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร #ชุด ฉก.พิทักษ์ไพรมุกดาหาร นำกำลังเข้าตรวจสอบไร่ภาสทอง

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดแผนยุทธการพิทักษ์ไพรมุกดาหาร โดยมีพลตรีวิชัย มารศรี ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค2 พลตรีสามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พันเอกพรเทพ ชิ้นสุวรรณ รอง ผอ. รมน. มุกดาหาร และนายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ภัยมุกดาหารเข้าร่วมพิธีด้วย ที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม กล่าวรายงานว่า จังหวัดมุกดาหารมีการบุกรุกทำลายป่าของกลุ่มทุนโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 2 และแปลงที่ 3 ในพื้นที่ตำบลดงเย็น และตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 3,973-1-38 ไร่ รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่ แปลงที่ 1 ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในพื้นที่ตำบลคำอาฮวนจำนวน 32-2-93 ไร่ พื้นที่ สปก. จำนวน 27-3-31 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดมีบางส่วนที่ศูนย์ป่าไม้มุกดาหารได้ทำการตรวจยึดไว้แล้ว และมีอีกบางส่วนที่จะต้องทำการตรวจยึดดำเนินการตามกฎหมาย

ต่อมาในเวลา 14.00 น นายณัฏฐนันท์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 และ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.นำกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ภัยมุกดาหาร ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองเดินทางไปยังไร่ภาสทองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกบริเวณไร่ภาสทอง โดยนายประภาส เที่ยงโยธา เจ้าของพื้นที่มาเป็นผู้นำตรวจสอบพื้นที่และให้ข้อมูล

โดยที่นายประภาส เที่ยงโยธา ได้แจ้งกับคณะเจ้าหน้าที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ ได้ทำกินมานานหลายปีแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 โดยได้รับเป็นมรดกมาจากบิดาของภรรยาตัวเองคือนายพูล รุ่งโรจน์ และได้ครอบครองทำกินมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกทำการเกษตรปลูกไม้ผลและพืชล้มลุก เช่น ข้าว มะม่วง มะขาม เมื่อประมาณ 5 ปี จึงได้เริ่มปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพื้นที่ครอบครองไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใด

นายณัฏฐนันท์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าพื้นที่ครอบครองของนายประภาส เที่ยงโยธา มีเนื้อที่ทั้งสิ้น จำนวน 34 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบังอี่แปลงที่ 1 ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 559 (พ.ศ.2516) ท้องที่บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดปฏิรูปที่ดิน ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2541

นายณัฏฐนันท์ กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นเพียงการนำเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ไร่ภาสทองและรับฟังพยานนายประภาสนำมาให้สอบปากคำเท่านั้น โดยกระบวนการตรวจสอบเพื่อสรุปผลยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังจะต้องสอบประจักษ์พยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลในเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เสียก่อน โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่หากพบว่าไม่ได้กระทำผิดก็จะทำการบันทึกผลการตรวจสอบไว้ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกไม่นานก็น่าจะสามารถสรุปได้ เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาดำเนินการตามแผนยุทธการพิทักษ์ไพรมุกดาหารกำหนดไว้ 15 วัน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวเฉพาะกิจมุกดาหาร รายงาน

Related posts