สมุทรปราการ-สส.ยงยุทธ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแพรกษา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย-เครื่องเล่นเด็ก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

สมุทรปราการ-สส.ยงยุทธ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแพรกษา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย-เครื่องเล่นเด็ก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

 

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 สค.63 นำโดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมาลงพื้นที่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมมอบอุปกรณ์ ประเภท เครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก โดยมอบให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา จำนวน 6 ชุมชน

โดยได้ร่วมกับทางเทศบาลตำบลแพรกษา นำโดยนายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ประเภท เครื่องออกกำลังกาย และอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในครั้งนี้

โดยทางเทศบาลตำบลแพรกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา จึงได้จัดสร้างลานเครื่องเล่นเด็ก พร้อมกับมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา-ชุมชนเอื้ออาทร 2 ชุมชนพฤกษา 28/2 ชุมชนรุ่งทวี ชุมชนเอื้ออาทร 1 และชุมชนอุบลศรี

เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความรัก ความสามัคคี ขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกาย และยังเป็นการสนองนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนห่างใกลจากยาเสพติด อีกทั้งทางรัฐบาลได้มุ่งหวังให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากแผ่นดินไทย

อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลแพรกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายที่ทางเทศบาลตำบลแพรกษา นำมามอบให้กับชุมชนต่างๆนั้น จะช่วยพัฒนาเสริมสร้างทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ของพี่น้องประชาชนและเยาวชนในชุมชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ได้อีกด้วย

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts