นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

นราธิวาส-นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ณ บริเวณฝายมีชีวิต หมู่ 10 บ้านตันหยง ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายเศวต เพชรนู้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายอนิรุจ จารามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ในการนี้ นายเศวต เพชรนั้น นายอำเภอสุไหงปาดี ได้ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้ 89 ต้นและปล่อยปลา 200000 ตัว บริเวณฝายมีชีวิตตามโครงการ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และขันติธรรม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริหลากหลายด้านเกื้อกูลให้พสกนิกรสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงธำรงวัฒนธรรม และงานหัตถกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแหล่งต้นน้ำลำธารที่อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ พรมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎร ยังความเจริญ และผาสุกของประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องสถิตแนบแน่นในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts