รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงนามถวายพระพรพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมลงนามถวายพระพรพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30น. นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)นาย อนันตชาติ บัวสุวรรณ อดึต สก.จตุจักร,นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู,นาง สิริพร ฐิติชโย อดีต สข.,ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระบรมมหาราชวัง

Related posts