พ่อเมืองระยอง นำร่วมประเพณีลงแขกดำนาปลูกข้าว ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2563”ปลูกวันแม่” (ชมคลิป)

พ่อเมืองระยอง นำร่วมประเพณีลงแขกดำนาปลูกข้าว ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2563”ปลูกวันแม่”

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ส.ค.2563 ที่แปลงนาชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานนำชาวบ้านร่วมประเพณีลงแขกดำนาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตของชุมชนเกาะกก ซึ่งเป็นหนึ่งที่จัดขึ้นในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ปี 2563”ปลูกวันแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนเกาะกก และเทศบาลเมืองมาบตาพุด


ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นทุกๆ ปีของชาวชุมชนเกาะกก โดยประเพณีลงแขกดำนานี้ เป็นกิจกรรมที่ชุมชนเกาะกกได้สืบสานสืบสานเพื่ออนุรักษ์แปลงนาผืนสุดท้ายใจกลางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยองในพื้นนาแห่งนี้เป็นศูนย์กลางที่แสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมาบตาพุดที่ชุมชนมีการพัฒนาอัตลักษณ์ที่มีอยู่ภายใต้ความต้องการศักยภาพของชุมชนจนเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาและเป็นที่รู้จัก

และถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้รับรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนโดยกำหนดให้วันแม่ของทุกปีเป็นวันที่ชาวชุมชนเกาะกก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีความร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีมาร่วมกันลงแขกดำนาเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะแม่ของแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย.

วฐิต กลางนอก/ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts