อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยมี นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ ตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม 9 จังหวัด ของกลุ่มภาคกลาง 2 รวมทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ กิจกรรมการประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ประจำ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุ ได้ใช้กิจกรรมนันทนาการในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุและสมาชิกสังคม โดยผ่านกิจกรรมการประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  รายงาน

Related posts