พัทลุง-อำเภอเมืองพัทลุงจัดงาน “ สืบสานตำนานเมืองชัยบุรี ประจำปี 2563 “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

พัทลุง-อำเภอเมืองพัทลุงจัดงาน “ สืบสานตำนานเมืองชัยบุรี ประจำปี 2563 “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เมื่อค่ำวานนี้(19 กันยายน 2563) ที่บริเวณวัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วน ร่วมเปิดงาน สืบสานตำนานเมืองชัยบุรี ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอเมืองพัทลุง ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ณ วัดเขาเมืองเก่า ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนำเสนออัตลักษณ์ของเมืองชัยบุรี อาทิ พระธาตุเมืองเก่าชัยบุรี วัดเขาเมืองเก่าชัยบุรี ป้อมปราการเมืองเก่าชัยบุรี และศาลหลักเมืองชัยบุรี รวมทั้งการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลตาเพชร พิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องบูชา กิจกรรมรถไม้นำเที่ยว การจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าพื้นบ้าน การแสดงบนเวที พิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ วัดเขาเมืองเก่า ฯลฯ
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า เมืองเก่าชัยบุรี ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เนื่องจากเป็นชุมชนโบราณ เคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเก่าอยู่ในหุบเขา มีคูเมือง กำแพงเมืองที่แข็งแรง มีปืนใหญ่ไว้ป้องกันศัตรู ตามหลักฐานที่ได้บันทึกเก็บไว้ได้ระบุว่าเมืองชัยบุรีจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองสมบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2223 โดยภายในเมืองเก่าดังกล่าวมีโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี เป็นอนุสรณ์สถานและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง.

Related posts