ประจวบคีรีขันธ์-แกนนำประมงพื้นบ้านจี้รัฐบาลเลิกถ่วงเวลาบังคับใช้กฎหมายห้ามจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

ประจวบคีรีขันธ์-แกนนำประมงพื้นบ้านจี้รัฐบาลเลิกถ่วงเวลาบังคับใช้กฎหมายห้ามจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

วันที่ 21 กันยายน นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพื้นบ้านทุ่งน้อย ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะแกนนำสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้การทำประมงพื้นบ้านยังไม่มีความหวัง หลังจากมีการประกาศใช้พระราชกำหนดการประมง 2558 ขณะที่เดิมมาตรการที่กำหนด ทำให้มีความหวังกับประมงเรือเล็กทั่วประเทศที่มีมากกว่า 51,000 ลำ และอยู่ระหว่างการจดทะเบียนอีก 4,500 ลำ จะมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำ จากข้อบัญญัติในมาตรา 57 ห้ามจับสัตว์น้ำวัยอ่อน เนื่องจากที่ผ่านมาประมงขนาดเล็กจะจับเฉพาะสัตว์น้ำโตเต็มวัย

“ การกำหนดให้มีคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดขนาดพันธ์สัตว์น้ำแม้แต่ชนิดเดียว สำหรับคณะกรรมการประมงจังหวัดโครงสร้างบิดเบี้ยว กลายเป็นที่ประชุมส่วนราชการ แต่ประมงพื้นบ้านหรือประมงขนาดเล็กแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำ เพราะสถิติที่ผ่านมาเมื่อปี 2562 เป็นสถิติที่ชัดเจนว่าต้องแก้ไขเร่งด่วนก่อนที่อาชีพประมงขนาดเล็กจะหายไปจากทะเลไทย และดูเหมือนรัฐบาลจะขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา” นายปิยะกล่าว

นายปิยะ กล่าวว่า ในปี2562มีการจับสัตว์น้ำรวม1.4 ล้านตัน ประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ำ 11.5% ประมงพาณิชย์จำนวน 10,100 ลำ จับสัตว์น้ำ 88.5% ทั้งนี้ประมงขนาดเล็กไม่ได้ด้อยฝีมือในการจับสัตว์น้ำ แต่ปัญหาเกิดจากขาดโอกาสจากการแบ่งสรรปันส่วนจากภาครัฐ ในการแบ่งโควตาที่เป็นธรรม ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำทำทะเลให้เป็นสมบัติของทุกคน เพื่อจัดการบริหารจัดการให้ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ก่อนที่จะเกิดการล่มสลาย ของทะเลไทย เพราะการทำประมงที่ไร้ความรับผิดชอบ จากการใช้เครื่องมือบางประเภท กระทั่งปี 2558 มีพระราชกำหนดการประมงไทย เพราะการส่งออกมีปัญหา รวมทั้งสัตว์น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว

“ ขณะที่แนวคิดใหม่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันปกป้องแหล่งอาหาร ควบคู่การทำประมงอย่างรับผิดชอบ ต้องนำไปสู่ความยั่งยืนแต่ปัจจุบันมาตรการที่กำหนดยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ มีการถ่วงเวลา และยืดระยะการบังคับใช้แนวทางที่จะส่งผลดีต่อสัตว์น้ำ จึงขอเสนอต่อรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่อง ควบคุมดูแล ยุติ ยับยั้งเครื่องมือทำลายล้าง กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีความเหมาะสม กำหนดโซนนิ่งเครื่องมือ “นายปิยะ กล่าว
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

Related posts