สุราษฎร์ธานี-ศรชล.ภาค 2 ลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรื้อถอนขนำในพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินการตามแนวทางเดิม เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะ

สุราษฎร์ธานี-ศรชล.ภาค 2 ลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรื้อถอนขนำในพื้นที่ ที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมดำเนินการตามแนวทางเดิม เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะ

วันนี้ (22 ก.ย. 63 ) พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 ลงพื้นที่อ่าวบ้านดอน บริเวณอำเภอเมือง และอำเภอพุนพิน พร้อมด้วย รอง ศรชล. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เจ้าท่าจังหวัด ประมงจังหวัด ทหารเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการรื้อถอนขนำในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
โดยพลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง เปิดเผยว่า ศรชล.ยังคงดำเนินการตามแนวทางเดิม ซึ่งยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แสดงตัวเป็นเจ้าของขนำผิดกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ส่วนขนำไหนที่ครบกำหนดการรื้อถอนแล้วยังไม่มีการรื้อถอนใดๆ ศรชล. ภาค 2 จะร่วมกับเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการรื้อถอนให้ ตามกระบวนการทางกฎหมาย และดำเนินคดีทางอาญา เกี่ยวกับพรบ.เดินเรือน่านน้ำไทย พระราชกำหนดการประมง กับเจ้าของขนำ นอกจากนี้จะถูกยึดทรัพย์สิน โดย ปปง. ซึ่งภายใน วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป กรมเจ้าท่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งของอธิบดีกรมเจ้าท่าในการจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า ในการดำเนินการตรวจสอบ ประเมินในเรื่องของงบประมาณ ที่จะใช้ในการรื้อถอนขนำที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งหมด ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาขนำในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพุนพิน จะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ปี 2564 เพื่อเปิดพื้นที่อ่าวบ้านดอนให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่แท้จริง
สำหรับการดำเนินการปิดหมายคำสั่งทางปกครอง ล่าสุดเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกับขนำที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งไปแล้วกว่าร้อยหลัง ส่วนผู้ประกอบการที่มาแสดงตนในตอนนี้มีจำนวน 5 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และส่งเรื่องให้กับ ปปง.เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป

Related posts