ตาก – สถานี ตำรวจภูธรแม่สอด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563

ตาก – สถานี ตำรวจภูธรแม่สอด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563

ที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด  เขตเทศบาลนครแม่สอด  พันตำรวจเอก ภูเบศ แสงอร่าม   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี  ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจสถานีตำรวจ ภูธรแม่สอดเข้าร่วมพิธีกว่า 200 นาย  พร้อมนำข้าราชการตำรวจ กล่าวคำปฎิญาณพร้อมที่จะปฏิบัติตน  อุทิศแรงกาย แรงใจ ด้วยความเสียสละ เพื่อปกป้องดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้ง และ กล่าวให้โอวาท แสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ร่วมกันปกป้องดูแลพี่น้องประชาชน ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และอดทน จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด

สำหรับการจัดจัดกิจกรรมนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชน และให้ประชาชน ส่วนราชการอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตำรวจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจ ภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการยึดประโยชน์อันไพบูรณ์ของสังคมและประชาชนเป็นจุดหมายสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมการอ่านสาส์นของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวคำสัตย์ปฎิญาณ กิจกรรมทางศาสนาพุทธ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้ทำประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

//////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าว วรภา  พันลุตัน จ.ตาก

 

Related posts