ผู้ว่าเมืองช้าง เป็นประธานจัดงานเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563 (ชมคลิป)

#สุรินทร์# ผู้ว่าเมืองช้าง เป็นประธานจัดงานเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี 2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการจัดงานเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ (13 ตุลาคม) ประจำปี 2563 โดยมี พลตำรวจตรี ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ และตัวแทนภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจของตำรวจ รวมถึงประชาชนผู้ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลืองานในหน้าที่ของตำรวจ จนเป็นผลให้ภารกิจ ของตำรวจสำเร็จลุล่วงด้วยดี และกล่าวให้โอวาทด้วย พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งสารถึงข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วประเทศเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

สรุปว่า วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตำรวจ ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า มีหน้าที่รับใช้ประชาชน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันเหตุการณ์ และสามารถขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในทุกด้าน ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ในห้วงปี 2563 ที่ผ่านมานั้น ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและอดทนส่งผลให้ภารกิจในหลายๆด้านของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ประสบความสำเร็จ และนอกจากนี้ยังมีภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนช่วยเหลือในภารกิจของตำรวจในด้านต่างๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จนทำให้สถิติการเกิดอาชญากรรมต่างๆลดลงเป็นอย่างมาก รวมถึงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts