ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา” (ชมคลิป)

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา”

 

 

วันที่ 23 ต.ค. 63 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้มอบหมายให้ นายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ ประธาน พร้อมด้วยจิตอาสาในอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา” โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะบริเวณสถานที่โรงเรียนบ้านหาดเล็กโดยรอบและสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม และสถานที่ต่างๆ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts