“สส.ยงยุทธ” ผลักดันการศึกษา จับมือผู้แทนรัฐบาลไทเป สานความร่วมมือลงนาม MOU (ชมคลิป)

สมุทรปราการ-“สส.ยงยุทธ” ผลักดันการศึกษา จับมือผู้แทนรัฐบาลไทเป สานความร่วมมือลงนาม MOU

 

ที่โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อ.เมือง สมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขต 2 ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา พร้อมด้วยนาง อรัญญา สุวรรณบุตร นายเมธากุล สุวรรณบุตร รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ดร.หลี่ หยิง หยวน ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณยศพล จ่างเจริญกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน


พร้อมคณะที่ได้เดินทางมายังโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา เพื่อร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และทางโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและภาษาระหว่างประเทศ พัฒนาการเรียนการสอนและการปรับใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ

โดยมีนายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นนายเมธากุล สุวรรณบุตร ​รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือทางด้านการศึกษา หลังจากนั้นได้ชมวีดิทัศน์ระบบการเรียนการสอนของทั้ง 2 โรงเรียน ก่อนจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่จัดการศึกษาด้วยหลักสูตรพิเศษ การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 การเรียนการสอนในบริบทของความเป็นไทย ผสมผสานความเป็นสากล มุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร เรียนรู้โดยใช้ภาษามากกว่า 2 ภาษาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าตามความถนัดและความสนใจ ภายใต้กรอบของหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลา 9 ปี มีนักเรียนในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1,065 คน

​​
คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts