ประจวบคีรีขันธ์-ตลาดทุ่งกระต่ายขังร้างยาวสูญงบ 20 ล้านนายอำเภอเมินรับมอบยันฟื้นยากไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

ประจวบคีรีขันธ์-ตลาดทุ่งกระต่ายขังร้างยาวสูญงบ 20 ล้านนายอำเภอเมินรับมอบยันฟื้นยากไม่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

วันที่ 24 ตุลาคม นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากหน่วยงานราชการใช้งบประมาณทำโครงการจัดระเบียบร้านค้ากว่า 30 ร้าน ริมถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาเข้า กทม.และขาล่องไป 14 จังหวัดภาคใต้บริเวณเชิงเขาทุ่งกระต่ายขัง พื้นที่หมู่ 3 ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวน้อย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จากนั้นมีการปรับสภาพพื้นที่อีกครั้งในจุดเดิม เพื่อใช้งบประมาณปรับปรุงตลาดเพื่อให้เป็นจุดพักรถ และมีการก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้าโอทอป ตั้งแต่ต้นปี 2561 แต่ปัจจุบันกลายเป็นตลาดร้างยืนยันว่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในความรับชอบของสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้งบก่อสร้างหลายสิบล้านบาทจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด และ ก่อนหน้านี้หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้มีหนังสือมอบตลาดดังกล่าวให้ฝ่ายปกครองอำเภอหรือ อบต.เป็นผู้ดูแลโดยตรง

“ ยอมรับว่าตลาดดังกล่าวไม่สามารถฟื้นฟูได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว หากมีการใช้งบประมาณเพิ่มอีกก็เหมือนการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เนื่องจากไม่ได้รับความสนใสจากนักท่องเที่ยว และไม่มีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าไปใช้พื้นที่ดังกล่าว ขณะที่ผู้บริหารระดับจังหวัดได้มอบหมายด้วยวาจาให้ดูแลเพื่อทำให้ตลาดได้รับการพัฒนาให้คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณแผ่นดิน แต่ล่าสุดอำเภอยังไม่ได้รับมอบหมายอาคารและการใช้พื้นที่ 50 ไร่ จากกรมทางหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ” นายชนพหล กล่าว

มีรายงานว่า ที่ผ่านมา นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุว่า โครงการดังกล่าวใช้งบพัฒนาจังหวัดกว่า 20 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 และต่อมาใช้งบประมาณปี 2560 เพื่อทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ที่เชิงเขาทุ่งกระต่ายขัง แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้ความสนใจเข้าไปซื้อสินค้า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อนตนมารับตำแหน่ง แต่เมื่อมีปัญหาต้องเร่งแก้ไข เนื่องจากเส้นทางในตลาดไม่มีถนนเข้า-ออกเชื่อมกับถนนเพชรเกษม จึงมอบหมายให้แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์สำรวจออกแบบก่อสร้างถนน

มีรายงานว่า หลังจากก่อสร้างถนนผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการตลาดทุกด้านให้มีความคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ และแจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเสนอกรมการขนส่งทางบกจัดให้ตลาดทุ่งกระต่ายขังเป็นจุดพักรถ พักคน ให้รถโดยสารสาธารณะเส้นทางภาคใต้จอดเป็นจุดเช็กพอยต์ เพื่อกระตุ้นการซื้อขายสินค้า

จากการตรวจสอบพบว่า การใช้งบประมาณได้แบ่งเป็นโครงการย่อยโครงการละไม่เกิน 2 ล้านบาท จำนวน 13 โครงการ มีการก่อสร้างตลาดนัดการเกษตรและศูนย์โอทอป การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และลานพักผ่อนกลางแจ้ง ห้องสุขา อาคารร้านค้าชุมชน ศูนย์โอท็อปทุ่งกระต่ายขัง ร้านกาแฟ ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ปรับปรุงผิวการจราจร ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งานโครงการนี้เริ่มเมื่อเดือนกันยายน 2558 ขณะที่นายสมพร ปัจฉิมเพชร ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมือง เดิมต้องการให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัด มีช่องทางจำหน่ายสินค้ามีผู้ค้านำสินค้ามาจำหน่ายรวม 86 ราย เป็นเกษตรกร 52 ราย ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 4 ราย และผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป 30 ราย แต่ปัจจุบันไม่มีผู้ประกอบการทำให้กลายเป็นตลาดร้าง
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts