แม่ฮ่องสอน-แม่คงเปิดเที่ยวงานขันโตกตลาดวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำยวม งานลอยกระทงปี 2563 สถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

แม่ฮ่องสอน-แม่คงเปิดเที่ยวงานขันโตกตลาดวัฒนธรรม ริมฝั่งแม่น้ำยวม งานลอยกระทงปี 2563 สถานที่ท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

ณ ตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัลณ์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางร่วมงานขันโตกตลาดวัฒนธรรมตำบลแม่คง โดย นายชัชฤทธิ์ พิมพ์ศิริพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านทุ่งแล้ง ในนามของ คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งแล้ง และ คณะกรรมการบ้านหนองป่าแขม ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานขันโตกขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงตำบลแม่คง อีกทั้งยังเป็นการจัดเพื่อการระดมทุนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลแม่คง ให้เป็นตลาดวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เที่ยวชมและชิมอาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรมการแสดงในงานประเพณีลอยกระทง ตั้งแต่ วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2563 นี้
ทั้งนี้ในบริเวณงานขันโตกตลาดวัฒนธรรม เป็นการเปิดตัว พื้นที่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนตำบลแม่คง จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่น้องประชาชนทั้งบ้านทุ่งแล้งและบ้านหนองผักหนามได้ร่วมกันสร้างงาน สร้างรายได้เป็นตลาดนัดที่จะรวบรวมกิจกรรมการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชิม ได้ชม ต่อไปในอนาคต

oznorMB


สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts