คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เยี่ยมให้กำลังใจชุด Home Guard

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เยี่ยมให้กำลังใจชุด Home Guard

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 63 เวลา 17.30 น ที่ผ่านมาว่าที่.รค.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานฯ มท.2 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยและชุด Home Guard สน.โชคชัย ที่จุดบริการประชาชนหมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซึ่งถือเป็นภารกิจประจำเกือบทุกวันโดยเฉพาะในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนโดยมีการปล่อยแถวร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและชุดอาสาฯ Home Guard เพื่อเฝ้าระวังป้องปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจเกิดขึ้นหรือระงับยับยั้งคนที่คิดจะทำการโจรกรรมลักวิ่งชิงปล้นสุจริตชนโดยจะออกตรวจตามห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เขตลาดพร้าวและจุดล่อแหลมต่างๆ ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น กล่าวว่า ภารกิจการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนนั้นมีหลายมิติและปัจจุบันหลายภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ซึ่งในเขตลาดพร้าวนั้นประกอบด้วยชุมชนต่างๆถึง 36 ชุมชนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่จำนวนหลายห้างโดยเฉพาะร้านค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่ก็มีเป็นจำนวนมากอัตราการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนนั้นไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยจิตอาสาฯ ไม่ว่าจะเป็น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร), อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด(อส.กทม), ชุดโฮมการด์ บุคคลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่มีเบี้ยเลี้ยง ตนเห็นว่าการให้กำลังใจและนำความห่วงใยจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 มามอบและให้กำลังใจซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่ต้องทำงานสัมผัสใกล้ชิด ในเรื่องของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมา ในช่วงวิกฤตโควิด 19 ก็ได้บุคคลต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยเสริมเติมเต็มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจุดคัดกรองต่างๆ ตอนเย็นนี้ให้การสนับสนุนคนที่ทำความดีเสียสละเพื่อบ้านเมืองและแผ่นดิน

Related posts