แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียงป้องปราบ ลุยตรวจร้านค้าดอกไม้เพลิง วางมาตรการความปลอดภัยทุกรูปแบบรับเทศกาลลอยกระทง

แม่ฮ่องสอน-อำเภอแม่สะเรียงป้องปราบ ลุยตรวจร้านค้าดอกไม้เพลิง วางมาตรการความปลอดภัยทุกรูปแบบรับเทศกาลลอยกระทง
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง สั่งการให้ จ.ส.ท.นิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง สนธิกำลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ตรวจป้องปราม ประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ผลการปฏิบัติ ตรวจร้านดอกไม้เพลิง จำนวน 2 ร้าน มีใบอนุญาตถูกต้อง และจัดเก็บปลอดภัย ส่วนงานลอยกระทงฯ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ริมน้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายความมั่นคงได้ประชุมวางแผนและวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นอกจากนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้บัญชาการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งหนังสือด่วน ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2563 ได้แก่ อุบัติภัยอันเกิดจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น งดเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
สุกัลยา / ถาวร รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts