เชียงใหม่ !!! มทบ.33 เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่

เชียงใหม่ !!! มทบ.33 เยี่ยมครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้ พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นผู้แทน เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารกองเกินที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อพบปะพูดคุย เป็นการผ่อนคลายความกังวลใจ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 นายคือ


1.นาย ศราวุฒิ เชียงพันธ์(ร้องขอ) อาชีพลูกจ้างอำเภอ บิดา – มารดา มีอาชีพรับจ้าง บ้านเลขที่ 212 หมู่ 12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2. นาย ธนาวุฒิ สมมี (ร้องขอ) อาชีพรับจ้าง บิดา เสียชีวิต มารดา มีอาชีพรับจ้าง บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาอนุมัติแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ในห้วงการส่งทหารกองประจำการเข้าหน่วย ในการนี้กองทัพภาคที่ 3 จึงกำหนดให้หน่วยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพลทหารกองประจำการที่มีฐานะยากจนและมีความลำบากทุกข์ยากก่อนส่งตัวเข้าหน่วย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามศักยภาพและขีดความสามารถที่พึงจะกระทำได้ พิจารณาคัดเลือกบ้านและเตรียมการดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะสม ในการนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย จากการสอบถามความรู้สึกครอบครัว กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณที่ทางหน่วยทหารมีความห่วงใยกับครอบครัวทหารใหม่ ผลัด 2/63 ในครั้งนี้”

ภาวินันท์ บุตรหล้า /ลำปาง

Related posts