ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดคูขุด ชุมพร

ชุมพร – ทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดคูขุด ชุมพร

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คุณมนูญ จันทร์สุข และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสมาคี  และคณะศิษยานุศิษย์ พร้อมคณะศรัทธาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2563 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ นำทอดถวาย ณ  วัดคูขุด ม.3ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

พระปลัดธัญภูวริษฐ์ โชติปัญโญ(หลวงไก่)  เจ้าอาวาสวัดคูขุด ชุมพร การทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนั้นๆ จะได้รับอานิสงส์กฐินตามวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็น การสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่ตลอดไป การทอดกฐิน ในปี 2563 นี้  เพื่อเสริมสร้างทานบารมีให้กับศรัทธาสาธุชน ผู้ที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างบารมี  ทางวัดคูขุด ชุมพร คณะกรรมการจึงจัดหาทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ทางวัดยังจำเป็นต้องใช้จ่ายปัจจัยอีกจำนวนมาก จึงได้ขอบอกบุญมายังทุกท่านเพื่อร่วมทอดกฐินในครั้งนี้

บรรยากาศในงานทอดกฐินสามัคคีวัดคูขุด ในงานมีพ่อแม่พี่น้องได้นำอาหารมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานทอด กฐินสามัคคีในวันนี้อย่างมากมายโดยรับประทานกันอย่างไม่อั้น ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันอย่างมากมาย  พิธีถวายผ้ากฐิน สามัคคี เวลา 10.30 น. วัดคูขุดชุมพร ม.3 ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ชาวตำบล บางหมาก และชาวบ้านที่ใกล้เคียงได้นำกฐิน สามัคคีมาเป็นจำนวน มาก

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts