แม่ฮ่องสอน-ลงพื้นที่สร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจ กาชาดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”เพื่อออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

แม่ฮ่องสอน-ลงพื้นที่สร้างรอยยิ้มสร้างกำลังใจ กาชาดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”เพื่อออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายากิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ราย ในโครงการ“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”เพื่อออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และ เงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งแก่ราษฏร ประกอบไปด้วย 1.นายสม วงค์อ้าย ผู้ยากไร้2.นางบัว มูลฟอง ผู้ป่วยติดบ้าน 3.นางพิจิตรา ตาบุญ ผู้ป่วยติดเตียง และ 4.นางไข สุนันทกร ผู้ป่วยติดบ้าน
สำหรับ กิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา” เป็นการออกไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อ สร้างรอยยิ้ม สร้างกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
สุกัลยา / ถาวร รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts