คณะทำงานฯมท.2 ลงเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพ( ม้วน บำรุงศิลป์)

คณะทำงานฯมท.2 ลงเยี่ยมโรงเรียนฝึกอาชีพ( ม้วน บำรุงศิลป์)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 น. ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เดินทางไปเยี่ยมผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เพื่อหารือในเรื่องของการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมอาชีพเสริมรายได้ใน mobile มือถือให้กับพี่น้องชาวชุมชน และผู้สูงวัยที่สนใจ โดยทางสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมอบหมายภารกิจให้มีหลักสูตรในการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจคณะกรรมการชุมชนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก mobile มือถือให้เกิดรายได้เกิดประโยชน์ในช่วงยุคเศรษฐกิจโควิด 19 ซึ่ง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 63 นี้จะให้ผู้บริหารโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครไปพบและสรุป แนวทางหลักสูตรกับคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1 และสมาชิกเครือข่าย (ทสม.กทม) ซึ่งมีนายปรีดี นักงาน ประธาน ทสม.กทม. ร่วมรับฟังโครงการดีๆในวันนั้นด้วยและจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ต่อไป

Related posts