ผบ.ทบ. เยี่ยมหน่วยพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมมอบของอวยพรปีใหม่ให้กำลังใจทหารชายแดน

ผบ.ทบ. เยี่ยมหน่วยพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมมอบของอวยพรปีใหม่ให้กำลังใจทหารชายแดน

วันนี้ (2 ธ.ค.63) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดน พร้อมรับทราบความคืบหน้าการทำงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่าน การคัดกรอง ก่อนการเดินทางตรวจเยี่ยมชายแดน ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปยัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 26 (มทบ.26) เพื่อรับฟังบรรยายภารกิจของเรือนจำทหารในเรื่องการบริหารจัดการ และแนวทางการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตของกำลังพล ทั้งด้านสวัสดิการและบ้านพักข้าราชการ ของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.26 ค่ายสมเด็จเจ้า พระยามหากษัตริย์ศึก
ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาทหารที่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และท้องถิ่น โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปพร้อมตรวจภูมิประเทศโดยรอบ บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทตาเมือน, พื้นที่หมุดน้ำเงิน, จุดตรวจการณ์สามแยก และฐานปฏิบัติการชนแดน ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญจุดหนึ่งของชายแดนฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ และถือโอกาสนี้พร้อมนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พบปะประชาชนที่อาศัยอยู่แนวชายแดน บริเวณบ้านหนองคันนา ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก พร้อมมอบเสื้อและผ้าห่มให้ประชาชนไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาว

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และฟังบรรยายสรุป พร้อมดูการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ และได้กำชับให้กำลังพลในพื้นที่ดำรงความต่อเนื่องภารกิจป้องกันประเทศ โดยเฉพาะ การเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ไม่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรอง ทั้งการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ มาตรการด้านการข่าว และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ประเทศ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมพร้อมรับฟังภารกิจของหน่วยปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เช่น การปฏิบัติการบริเวณเขาสัตตะโสม,กองร้อยทหารพรานที่ 2307 บริเวณผามออีแดง และกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 202 อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ของผู้บัญชาการทหารบก นอกจากติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ดูแลความเป็นอยู่สวัสดิการของกำลังพล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน ได้ถือโอกาสนี้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวที่ได้รับการบริจาคจากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมไทย-จีน
ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกมีความตั้งใจที่จะนำไปมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในการปกป้องและรักษาความมั่นคงของประเทศ พร้อมได้อวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และให้กำลังใจกำลังพล ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด่านหน้าตลอด 24 ชม.

Related posts