อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยาผูกผ้าตาดและถวายพวงมาลัยสักการะคล้องที่พระแสงดาบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก่อนพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

อยุธยา – ผู้ว่าฯ อยุธยาผูกผ้าตาดและถวายพวงมาลัยสักการะคล้องที่พระแสงดาบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ก่อนพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

วันที่ 2 ธ.ค.63 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีผูกผ้าตาดและถวายพวงมาลัยสักการะคล้องที่พระแสงดาบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานพิธีวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา หรือวันที่ระลึกสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นการระลึกถึงอดีต 417 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะมีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts