“ดร.เอก์” นั่งนายกสื่อต้านโกงสมัยที่สาม ประกาศจุดยืนต้านทุจริตทุกรูปแบบ เดินหน้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ

“ดร.เอก์” นั่งนายกสื่อต้านโกงสมัยที่สาม ประกาศจุดยืนต้านทุจริตทุกรูปแบบ เดินหน้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ

 

 

ที่ห้องเทเวศน์รำลึก สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ วันที่ 2 ธ.ค.63 สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกฯ ซึ่งเป็นตัวแทนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ที่หมดวาระ โดยผลการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือก ดร.เอก์ เหลืองสอาด บรรณาธิการข่าวหน้า​ 1​ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อีกสมัย

ดร.เอก์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ความไว้วางใจสนับสนุนให้นั่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่สาม ตนรับปากจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เดินหน้ารณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และขอทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีสอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อนำมาตีแผ่ต่อสาธารณชน ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันต่อต้านทุจริต เชื่อว่าปัญหานี้จะทุเลาเบาบางลงไม่มากก็น้อย

ดร.เอก์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร อาทิ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยมุ้งเน้นการปลุกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา ให้รู้ซึ้งถึงพิษภัยการทุจริตว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติมหาศาล เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ก่อนที่พวกเขาเหล่านี้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

“แม้สมาคมฯ เป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ต่อสู้กับปัญหาที่ท้าทายและเรื้อรังมายาวนาน แต่ด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้า คำขอบคุณและกำลังใจที่ได้รับจากผู้ซึ่งเสมือนเป็นต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์ “ป๋าเปรม” พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ทำให้หัวใจพองโต ยืนยันจะสานต่อเจตนารมณ์ป๋าเปรมต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ”

 

Related posts