พังงา-ผิดกฏหมายอื้อ!!ร้านค้ายาสูบในอำเภอตะกั่วป่า ฝ่าฝืน พรบ.ควบฯ จนท.เร่งตรวจสอบ ผิดซ้ำอีกดำเนินการตามกฏหมายทันที

พังงา-ผิดกฏหมายอื้อ!!ร้านค้ายาสูบในอำเภอตะกั่วป่า ฝ่าฝืน พรบ.ควบฯ จนท.เร่งตรวจสอบ ผิดซ้ำอีกดำเนินการตามกฏหมายทันที

เมื่อวันที่ 2 มิย.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่าได้รับแจ้งจากนายวิเชียร จิตต์พิศาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า จนท.สำนักงานอำเภอตะกั่วป่า จนท.อำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ/อบต. , รพ.ตะกั่วป่า , รพ.สต. และ อสม.ในพื้นที่
จัดกิจกรรมตรวจสถานประกอบการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เนื่องในวาระวันงดสูบบุหรี่โลก 2563 ระหว่างวันที่ 14 – 29 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาสรุปผลการตรวจสถานประกอบการเพื่อควบคุมยาสูบตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560เนื่องในโอกาสเทศกาลวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 ของอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ทั้ง 8 ตำบล ประกอบด้วย 1.ตำบลคึกคัก 2.ตำบลบางม่วง 3.ตำบลบางนายสี 4.ตำบลโคกเคียน 5.ตำบลตำตัว 6.ตำบลบางไทร 7.ตำบลเกาะคอเขา 8.ตำบลตะกั่วป่า
มีจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจทั้งสิ้น 310 แห่ง มีจำนวนสถานลักษณะของการที่ไม่พบการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาสูบ 16 แห่ง สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 294 แห่งโดยมีลักษณะฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาสูบ ดังนี้วางโชว์บุหรี่/ยาเส้น ณ จุดขาย 32 แห่ง ขายบุหรี่ ยาเส้นซองสีแบบเก่า 7 แห่ง ขายยาเส้นไม่มี
คุณภาพและข้อความตักเตือน 1 แห่ง ไม่จัดเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 234 แห่ง และจัดเขตปลอดบุหรี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นจจึงต้องดำเนินการข้อปฎิบัติที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและที่สำคัญมีผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งความสูญเสียงบประมาณจำนวนมากมายมหาศาล
ที่ต้องมารักษาผู้ป่วย ทั้งโรคถุงลมโป่งพอง ทางเดินหายใจ ปอด ความดัน หัวใจ เบาหวาน ฯลฯ จึงต้องหยุดยั้งนักสูบหน้าเก่า และต้องไม่เพิ่มนักสูบหน้าใหม่อีกแล้ว
……………………….
ภาพ ขอบคุณภาพจาก สนง.สธ.ตะกั่วป่า
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโส/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts