ชลบุรี ครบรอบ 5 ปี รพ.สมิติเวช ชลบุรี เปิดอาคารบริการรองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ นำแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

ชลบุรี ครบรอบ 5 ปี รพ.สมิติเวช ชลบุรี เปิดอาคารบริการรองรับผู้ป่วยทุกรูปแบบ นำแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือให้ผู้ป่วยพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
นายแพทย์ ภราดร กุลเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารบริการใหม่ ในโอกาส ครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย ให้เกิดความสะดวกสบาย เมื่อมาใช้บริการ

 


โดยมีการประกอบพิธีกรรมไหว้ศาลพระพรหม ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 9 รูป และเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นทำพิธีเปิดอาคารบริการของโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี อย่างเป็นทางการ โดยมีนายแพทย์จาก โรงพยาบาลต่างๆ และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีจำนวนมาก เมื่อ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา
นายแพทย์ ภราดร ได้กล่าวว่า ในการเปิดอาคารบริการแห่งใหม่นี้ เนื่องจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทางโรงพยา บาลฯ ได้พยายามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวจังหวัดชลบุรี มาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโครงการ “วัคซีนเพิ่มบุญ ปันสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวชลบุรี” ซึ่งโครง การดังกล่าวหมายถึง ผู้ที่มาฉีดวัคซีน 1 เข็ม ทางโรงพยาบาลสมิติเวชฯ จะนำไปบริจาคให้กับประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล 1 เข็ม โดยมีเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลตำบลเสม็ด และเทศบาลเมืองแสนสุข โดยจะนำข้อมูลของผู้มาขอรับบริการฉีดวัคซีนตลอดเดือน มิถุนายน 2563 หากมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีน จำนวน 500 เข็ม ทางโรงพยาบาลฯ จะนำวัคซีน จำนวน 500 เข็ม ไปฉีดให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ รวม 500 เข็มเช่นกัน ถือว่าเป็นการปันสุข นอกจากนี้แล้ว ยังได้นำวัคซีนไปฉีดให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ จ.ชลบุรีอีกด้วย


ส่วนการให้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี นั้น ได้มีการนำเทคโนโล ยีสมัยใหม่มาดูแลสุขภาพของประชาชนอีกด้วย อาทิ โครงการโรงพยาบาลเสมือนจริง หากผู้รับบริการหรือญาติอาจจะมีความกังวลในเรื่องปัญหาสุขภาพ สามารถติดต่อโรงพยาบาล หรือแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า “สมิติเวชพลัส” โดยผ่านมือถือได้ตลอดเวลา รวมทั้งยังสามารถปรึกษาทางวิดิโอคอล ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับแพทย์ ได้เช่นเดียวกัน โดยหวังว่าในอนาคตโรงพยา บาลสมิติเวช ชลบุรี จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชาวชลบุรี อย่างมั่นคงต่อไป”


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts