ศรชล.ภาค 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2563

ศรชล.ภาค 1 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้อำนวยการ ศรชล. ภาค 1 เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพร และนำข้าราชการ ศรชล. ภาค 1 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ กองบัญชาการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ภาพ/ข่าว กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

Related posts