ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าประจวบฯ จ่อฟันเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจโควิด19 ก้งเหล้าขณะปฎิบัติหน้าที่

ประจวบคีรีขันธ์-รองผู้ว่าประจวบฯ จ่อฟันเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจโควิด19 ก้งเหล้าขณะปฎิบัติหน้าที่

วันที่ 13 มกราคม ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ และ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศ และกำหนดแนวทางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใน จ.ประจวบฯ ภายหลังถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ปัจจุบัน จ.ประจวบฯ ยังคงมีสถิติผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในการระบาดระลอกใหม่จำนวน 1 ราย ขณะนี้รักษาหายและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน และยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

สำหรับในวาระการพิจารณามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ประชุมได้มีการทบทวนคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผ่อนปรนให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ภายใต้มาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข จะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ใช้งบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อนมพาสเจอไรซ์แจกจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ช่วยระบายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการผ่อนปรนมาตรการให้เปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า สถานเสริมความงามได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกำหนดตามมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข โดยต้องไม่มีการทำหัตถการบนใบหน้า

ขณะที่การจัดประชุมสัมมนา อบรมหากมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนด หากการจัดประชุมสัมมนา อบรมมีจำนวนผู้ร่วมประชุมเกิน 100 คนขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดรายละเอียดข้อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และจะมีการออกประกาศคำสั่งจังหวัดเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการจัดงานแต่งงาน งานบวช งานศพ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องแจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทราบก่อน โดยผู้จัดหรือผู้ควบคุมดูแลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข
นอกจากนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าบางรายขณะมาเข้าเวรปฎิบัติหน้าที่มักตั้งวงสนธนาพร้อมดื่มสุราจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโลกโซเชียลถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดประจวบฯ
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

Related posts