เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชียงใหม่ # มทบ.33 ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่33 ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2563 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพิธีฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี จำนวน 100 คนณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำตัวแทนเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร โดยข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจร่วมกันแสดงความรัก ความเทิดทูน ต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการรวมพลังสามัคคีรวมกันเป็นหมู่คณะประกอบพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts