พังงา-ไม่ทอดทิ้ง!!ช่วยเด็กครอบครัวยากจนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

พังงา-ไม่ทอดทิ้ง!!ช่วยเด็กครอบครัวยากจนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อวันที่ 3 มิย.63 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า พมจ.พังงา โดยนางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวสวธา สงเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 2 มิย.63 ที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และอาสาสมัครพัฒนาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ซึ่งร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา โดยในเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
โดยในส่วนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ได้พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งในระยะต่อไป
…………………….
ภาพ ขอบคุณภาพจาก สนง.พมจ.พังงา
ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts